Par kompāniju

Par kompāniju

Esat laipni aicināti mūsu mājas lapā !

SIA "ARSAVA" ir dibināta 1998.gadā. Latvijā.

Uzņēmuma pamatdarbība ir saistīta ar mobilās pacēlājtehnikas (autoceltņi, auto pacēlāji, u.c.) iznomāšanu un tās pakalpojumu sniegšanu. SIA sniedz savus pakalpojumus visā Latvijas teritorijā, kā arī aiz tās robežām. Šobrīd SIA "ARSAVA"  piedāvā savus pakalpojumus Baltijas, Vācijas, Francijas, kā arī Skandināvijas tirgū.

Uzņēmuma mērķis ir sniegt kvalitatīvus pacelšanas tehnikas pakalpojumus, orientējoties uz ilgtermiņa projektiem un veidot ilgtermiņa partnerattiecības ar saviem klientiem uz abpusēji izdevīgiem noteikumiem.


Gandrīz katrā celtniecības procesā, veicot smagus darbus vai dažādās neparedzamās dzīves situācijās rodas nepieciešamība izmantot kādu no nestandarta risinājumiem - ir jāpaceļ un jāpārvieto kravas, jāizkrauj ostā konteineri, jānogādā sarežģītas konstrukcijas jaunceltnē – šādās situācijās mēs palīdzēsim gan ar tehniku, gan padomu.


Lai mūsu klienti saņemtu kvalitatīvus un drošus pakalpojumus, mūsu uzņēmums ir izveidojis modernu pacēlājtehnikas parku ar plašām tehniskām iespējām. Līdztekus modernai tehnikai mēs lepojamies ar saviem darbiniekiem – augstas klases profesionāļiem savā jomā, kas ir garants kvalitatīvi paveiktam darbam un apmierinātiem klientiem. 


Izvēloties mūsu piedāvātos pakalpojumus, klientam tiek piešķirta papildus garantija trešās personas apdrošināšanas veidā. Visi pakalpojumi, kas saistīti ar kravas pacelšanu un pārvietošanu, tiek nodrošināti ar attiecīgās kravas apdrošināšanu uz summu septiņi simti tūkstoši Eiro apmērā, gadījumā ,ja iepriekš tika izstrādāts darba veikšanas projekts. Atsevišķos gadījumos, pēc klienta vēlmes, mēs palielinām minētās apdrošināšanas summas apmēru.


Sekojot līdzi jaunākajām tendencēm celtniecībā un klientu vajadzībām, kā arī ņemot vērā straujas izmaiņas celtniecības tehnoloģijās, mēs pastāvīgi iepērkam jaunāko pacēlājtehniku, vienlaikus lielu uzmanību pievēršam mūsu darbinieku profesionalitātes paaugstināšanai, nodrošinot tehnikas operatorus ar dažādiem kursiem un kvalifikācijas celšanas iespējām. 


SIA “Arsava” 2010. gadā pilnveidoja kvalitātes vadības pārvaldību, ieviešot uzņēmumā ISO 9001:2008 sistēmu, tādējādi apliecinot, ka rūpējas par sniegtā pakalpojuma kvalitāti.  Kvalitātes vadības sistēmas mērķis ir nodrošināt klientu apmierinātību ar augstas kvalitātes pakalpojumu, kas atbilst likumdošanas un normatīvo aktu prasībām, novērst neatbilstību rašanos un radīt uzņēmuma pozitīvu tēlu sabiedrībā.


  1. gadā SIA “Arsava” ieviesa Vides pārvaldības sistēmu ISO 14001:2004, lai apzinātu, kontrolētu un uzlabotu savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi.

  2. gadā SIA “Arsava”  tika ieviests Darba drošības vadības sistēmu OHSAS 18001:2007. Ieviešot OHSAS 18001:2007 tika panākts stabils arodveselības un darba drošuma izpildījums.

ISO 9001:2008 Kvalitātes vadības sistēma

ISO 14001:2004 Vides pārvaldības sistēma

OHSAS 18001:2007 Darba drošības vadības sistēmaJūsu "ARSAVA"

Uzņēmuma kvalitātes, vides, darba aizsardzības politika

Copyright 2013-2016 © "ARSAVA" Ltd.

Birojs: +371 67796200  
Mob. tālr.: +371 29535808
E-pasts: [email protected]

footer